Aquarius System sp. z o.o.

Aquarius - ogólnopolski system zarządzania dokumentacją przez podmioty zajmujące się rybołówstwem.
System obsługiwany przez:
- Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
- prywatne gospodarstwa rybackie,
- hodowle ryb.

Script logo