Ewidencja pracowników, rejestracja czasu pracy

Większość naszych systemów posiada podstawową kartotekę pracowników. W kilku przypadkach została ona rozbudowania o dodatkowe funkcje, takie jak:
- dane dotyczące posiadanych uprawnień i umiejętności,
- obsługa grafiku pracy (planowanie, realizacja)
- rozliczanie czasu pracy przez użycie czytników kart.

Script logo