Magazyn towarów, narzędzi, części zamiennych

Specjalizujemy się w obsłudze magazynów narzędzi i części zamiennych. Oprócz standardowych funkcjonalności systemów magazynowych, nasze oprogramowanie umożliwia m.in.:
- ewidencję narzędzi numerowanych,
- współpracę z czytnikami kodów kreskowych,
- obsługa wydań towarów na specjalnym zautomatyzowanym stanowisku pracy
- ewidencję wypożyczeń i historię użycia narzędzi przez pracowników,
- informacje o naprawach, regeneracjach, przeglądach,
- obsługa zapotrzebowania wewnętrznego i zamówień zewnętrznych.

Script logo