Zarządzanie parkiem maszynowym

Nasze systemy wspomagające pracę Działu Utrzymania Ruchu obejmują:
- rejestr maszyn,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- zgłaszanie i obsługa awarii,
- ewidencja i kontrola terminów przeglądów okresowych,
- rozliczanie czasu pracy serwisantów
- analizy dotyczące czasów trwania i czasów awarii.

Script logo